Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska19.03.2018 Výběrové řízení SMFM - rozpočtář-analytik v oblasti daně z přídané hodnoty finančního odboru - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU pro podání přihlášky do 29.3.2018


16.03.2018 MMFM 38239/2018 Stanovení PDZ - Staříč silnice III/4845 rekonstrukce mostního objektu ev. č. 4845-1


16.03.2018 MMFM 40052/2018 Stanovení DZ - FM chodník parc. č. 3350/10 v k.ú. Frýdek umístění DZ B1


16.03.2018 MMFM 38811/2018 Stanovení PDZ - Hukvaldy Rychaltice stavba D-48 Rybí - MUK Rychaltice SO C117 - rozšíření úseku úplné uzavírky MK podél silnice I/48 mezi obcemi Hájov po MÚK Rychaltice


16.03.2018 MMFM 38596/2018 Stanovení PDZ - silnice I/48, III/4849 a MK ul. Nad Přehradou a ul. Rovenská a MK v k.ú. Palkovice konání sportovní akce "5. ročník Frýdek-Místek na kole"


16.03.2018 MMFM 38348/2018 Přechod pro chodce, chodníkové plochy, BUS zastávky a parkoviště, Sviadnov


16.03.2018 MMFM 38317/2018 Stanovení PDZ - Brušperk silnice III/4807 provádění výkopových prací v souvislosti s realizací stavby "REKO VTL 613071 Přemyšov - Rychaltice"


14.03.2018 Výběrové řízení SMFM - sociální pracovník odboru sociálních služeb - T: 29.3.2018


14.03.2018 Výběrové řízení SMFM - referent speciální stavebního úřadu - T: 29.3.2018


14.03.2018 Výběrové řízení SMFM - právník města - T: 20.4.2018


14.03.2018 MMFM 37411/2018, veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Vodovodní řad ve Frýdku-Místku, místní část Skalice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 37411-2018 (89 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.03.2018 veřejná vyhláška-převzetí písemnosti Lenka Jiříková

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

vyhl. MMFM 36498-2018 (35.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.03.2018 veřejná vyhláška-převzetí písemnosti Lenka Jiříková

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

veř.vyhláška MMFM 36558-2018 (40.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.03.2018 Exekutorský úřad Benešov - dražební vyhláška 170 EX 464/17 - podíl na nemovitých věcech Baška (M.Fiala) - 28.3.2018


12.03.2018 MMFM 36200/2018 - veřejná vyhláška - rozhodnutí - Žermanice - odvodnění lokality Na Půstkách


12.03.2018 MMFM 34047/2018 - veřejná vyhláška

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MMFM 34047-2018 (90 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.03.2018 MMFM 34994/2018 - veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby "VO-17-001, Žabeň-výstavba VO" na pozemku 4, 36/1, 36/2, 57/1, 154/8, 165 k.ú. Žabeň

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 34994-2018 (126 kB) UR Žabeň přiloha (1.745 MB)

Zobrazit podrobnosti

09.03.2018 Výběrové řízení SMFM - referent zeleně odboru životního prostředí a zemědělství - T: 26.3.2018


09.03.2018 Aukční síň JUSTITIAS - dražební vyhláška - nemovité věci Dětmarovice - 19.3.2018


09.03.2018 MMFM 35244/2018 Stanovení PDZ - Dobratice silnice III/04821 a MK úplná uzavírka MK směr Komorní Lhotka z důvodu rekonstrukce mostu č. M 09


07.03.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí DSO - MMFM, 29.3.2018


07.03.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


07.03.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Návrh závěrečného účtu za rok 2017


07.03.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Návrh rozpočtu na rok 2017


07.03.2018 Konkurzní řízení SMFM - ředitel příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 - T: 5.4.2018


07.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 24 - 28


07.03.2018 MMFM 32658/2018 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace - k.ú. Skalice


07.03.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


07.03.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit části nemovitosti


07.03.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout části nemovitostí


06.03.2018 MMFM 32801/2018 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25318030513370 (1.320 MB)

Zobrazit podrobnosti

05.03.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o údržbě a ochraně veřejné zeleně


05.03.2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu


05.03.2018 Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o regulaci používání zábavní pyrotechniky


05.03.2018 MMFM, ODaSH - veřejná vyhláška MMFM 31330/2018 - Peter Dunka


05.03.2018 Statutární město Kladno - hromadný předpisný seznam poplatníků, kteří nezaplatili místní poplatek za komunální odpad za rok 2018


05.03.2018 MMFM 27142/2018 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby


05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.02.2018 Výběrové řízení SMFM - rozpočtář-analytik v oblasti daně z přidané hodnoty - T: 16.3.2018


27.02.2018 Exekutorský úřad F-M - výzva nájemcům, pachtýřům - KIM´S TRAGENCY


27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


26.02.2018 Exekutorský úřad Most - dražební vyhláška 130 EX 1393/16 - Bobokovi - nemovité věci - 20.3.2018


26.02.2018 Policie ČR - územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


26.02.2018 MMFM 28229/2018 Veřejná vyhláška řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Tošanovice a oznámení o konání veřejného projednání


21.02.2018 Nabídka pronájmu nebytových prostor na Zámeckém náměstí, č.p. 1248, I.NP, k.ú. Frýdek


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


15.02.2018 MMFM 23160/2018 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Vyšní Lhoty


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


07.02.2018 SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro MSK - nabídka pozemků k pronájmu


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


03.01.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. čtvrtletí roku 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


22.11.2017 Policie ČR, územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


05.10.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na I. čtvrtletí roku 2018


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.